-

[vyrastat' v glazakh]

To grow in someone's eyes.

To rise in someone's esteem; to grow or improve in someone's opinion.